Jeg har et spørsmål relatert til lagring av en film

#1
Windows Live Movie Maker
Versjon 2011 (15.4.3508.1109)

Operativsystem:

Windows 7

HEI!

Jeg har redigert min film og er fornøyd med prosjektet. Jeg ønsker å lagre filmen. Jeg klikker øverst til høyre på "Lagre film".
Etter lang tids lagring nærmer det seg 100%, og da dukker det opp et vindu der det står at min film dessverre ikke kan lagres.
En fil mangler eller inneholder feil (Feil 0x80070057). Den angjeldende filen er markert med en gul triangel med et utropstegn.
De spør meg om jeg vil fjerne filen.
Det vil jeg helst ikke, men dersom jeg likevel velger det, dukker feilen (den gule triangelen) opp på nabofilen, eller på en eller fler vilkårlige andre filer i prosjektet. Feilkoden kan også forandre seg til f.eks. 0x87160129.
Jeg har tidligere lagret filmer på denne måten med vellykket resultat, men problemet dukker plutselig opp til stadighet.
Kan noen hjelpe meg?
 


Last edited by a moderator:
#2
Re: [langtitle=no]Jeg har et spørsmål relatert til lagring av en film[/langtitle]

Just wondering - all the files that you've included in your film are on your computer that your trying to save on? And also, can you open the file causing the error with any other program to check if it's corrupted or not?
 


#3
Re: [langtitle=no]Jeg har et spørsmål relatert til lagring av en film[/langtitle]

[lang=no]Ja, alle filene ligger på min pc. Filmdelen som forårsaker feilen er helt i orden, og kan spilles av som vanlig i Windows Media Player. Det jeg undrer meg mest over, er at feilen flytter seg dersom jeg velger å fjerne den skadde filen.[/lang]
 


#4
Re: [langtitle=no]Jeg har et spørsmål relatert til lagring av en film[/langtitle]

Well, I have no idea then, sorry :confused:
I don't really use Movie Maker myself.
 


rbeldua

Honorable Member
#5
Re: [langtitle=no]Jeg har et spørsmål relatert til lagring av en film[/langtitle]

you could run sfc/scannow at the run command or open an elevated command prompt then run sfc/scannow to fix any corrupt files.

http://windows7forums.com/tweaks-guides-howto/19250-system-file-checker-great-windows-fix-tool.html

Read more about Error 0x80070057

Troubleshooting Error 0x80070057 - How to Fix Error Code 0x80070057

windows live solution center:

Using Movie Maker Threads


 


This website is not affiliated, owned, or endorsed by Microsoft Corporation. It is a member of the Microsoft Partner Program.
Top