Windows 10 V 5.0.17134 228

Henk

New Member
Na opstarten van windows 10 krijg ik steeds in desktop:

Windows ® Installer. V 5.0.17134.228

msiexec /Option <vereiste parameter> [optionele parameter]

Installatieopties
</package | /i> <product.msi>
Hiermee wordt een product geïnstalleerd of
geconfigureerd
/a <Product.msi>
Beheerinstallatie - hiermee wordt een product in
een netwerk geïnstalleerd
/j<u|m> <product.msi> [/t <transformlijst>] [/g <taal-id>]
Hiermee wordt een product aangekondigd
- m aan alle gebruikers, u aan huidige gebruiker
</uninstall | /x> <product.msi | productcode>
Hiermee wordt het product verwijderd
Weergave-opties
/quiet
Stille modus, geen gebruikersinteractie
/passive
Zonder toezicht - alleen voortgangsbalk
/q[n|b|r|f]
Hiermee wordt het niveau van de gebruikersinterface
ingesteld
n - geen gebruikersinterface
b - basisgebruikersinterface
r - gereduceerde gebruikersinterface
f - volledige gebruikersinterface (standaardinstelling)
/help
Help
Opties voor opnieuw opstarten
/norestart
Niet opnieuw opstarten nadat de installatie is voltooid
/promptrestart
Vragen aan de gebruiker indien opnieuw opstarten nodig is
/forcerestart
Altijd de computer opnieuw opstarten na installatie
Opties voor logboekregistratie
/l[i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|x|+|!|*] <logboekbestand>
i - statusberichten
w - niet-kritieke waarschuwingen
e - alle foutberichten
a - starten van bewerkingen
r - bewerkingspecifieke vermeldingen
u - gebruikersaanvragen
c - oorspronkelijke parameters voor gebruikersinterface
m - informatie over onvoldoende geheugen of kritieke fout
o - berichten over onvoldoende schijfruimte
p - eigenschappen van terminal
v - uitgebreide uitvoer
x - extra informatie over foutopsporing
+ - toevoegen aan bestaand logboekbestand
! - elke regel naar logboekbestand doorsturen
* - alle informatie in logboekbestand opslaan, behalve
voor opties v en x
/log <logboekbestand>
gelijk aan /l* <logboekbestand>
Opties voor updates
/update <update1.msp>[;update2.msp]
Hiermee worden updates toegepast
/uninstall <patchcode-guid>[;update2.msp] /package <product.msi |
productcode>
Hiermee worden updates voor een product verwijderd
Opties voor herstellen
/f[p|e|c|m|s|o|d|a|u|v] <product.msi | productcode>
Hiermee wordt een product hersteld
p - alleen als een bestand ontbreekt
o - als een bestand ontbreekt of als een oudere versie wordt
geïnstalleerd (standaardinstelling)
e - als een bestand ontbreekt of als een gelijke of oudere
versie wordt geïnstalleerd
d - als een bestand ontbreekt of als een andere versie
wordt geïnstalleerd
c - als een bestand ontbreekt of als de controlesom niet
overeenkomt met de berekende waarde
a - alle bestanden worden opnieuw geïnstalleerd
u - alle vereiste gebruikerspecifieke registervermeldingen
(standaardinstelling)
m - alle vereiste computerspecifieke registervermeldingen
(standaardinstelling)
s - alle bestaande snelkoppelingen (standaardinstelling)
v - uitvoeren vanaf bron en lokaal pakket opnieuw in
cache opslaan
Het instellen van openbare eigenschappen
[PROPERTY=waarde van eigenschap]

Raadpleeg de SDK van Windows ® Installer voor meer documentatie over de
syntaxis voor de opdrachtregel.

Copyright © Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
Delen van deze software zijn gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de
Independent JPEG Group.

Ik kan het wegklikken maar elke start komt het terug. Hoe krijg ik dit weg?
 

bochane

Extraordinary Member
Dit is een Engelstalig forum, ik ben bang dat erg weinig mensen je vraag begrijpen, schakel a.u.b over.
Na elk keer opstarten krijg je de bovenvermelde tekst voorgeschoteld. Hoe is dit begonnen?
=====
The language in use here is English, very few people will understand you, please switch over .
So after every startup you get the message as shown above. How did it start?
 

Henk

New Member
Dit is een Engelstalig forum, ik ben bang dat erg weinig mensen je vraag begrijpen, schakel a.u.b over.
Na elk keer opstarten krijg je de bovenvermelde tekst voorgeschoteld. Hoe is dit begonnen?
=====
The language in use here is English, very few people will understand you, please switch over .
So after every startup you get the message as shown above. How did it start?
Hi, didn't know it is an English forum, sry. But I got the answer on this problem. Thanks for your reply.
 

Henk

New Member
H.mulder@chello.nl
Could you share the answer with us?

Curious…..
Check the Registry Editor in the following path and see if you can find something like msiexec: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

To get to the Registry Editor, hit Windows key + R and enter: regedit

It might also be worth checking in the following directory (you can go into Run like shown above, Windows key + R and paste the following): %APPDATA%\..\Roaming\MIcrosoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

The first solution was the right one, deleted the msiexecline in:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

then the problem was gone, ty for the post
 
Top