MUSIC Eva Dahlgren - one of the most beautiful songs ever

Pauli

Extraordinary Member
Premium Supporter
Swedish, actually my native language, living in a bilingual country, is a very beautiful and melodic language. I think Eva has done something tremendous, in Who lights the stars = Vem tänder stjärnorna. Translation mine.


Lyrics:

Det var evighetssekunder Seconds of eternity
Tre korta andetag Three short breaths
Hela livet vände All of life was turned
Vem valde Who chose
Inte jag Not me
Jag hörde ord från mina läppar I heard words from my lips
Som aldrig vilat i min mun That never rested in my mouth
Tankar aldrig tänkta Thoughts never thought
Som nya väggar i ett rum Like new walls in a room

Som om vi alltid älskat Like we always had loved
Sen min dagboks första blad Since my diary's first page
Men att jag får skriva ditt liv But to write your life
Bara tur Mere luck
Det var inget val It was no choice
Av alla dessa möten Of all these meetings
Och allt som borde hänt And all that should have happened
Hur sällan är jag orsak How rare am I the reason
Till att livet vänt To the life to turn

Jag har ingen ödestro I have no faith in destiny
Den tanken ger ingen ro The thought gives no trust
Men vem vänder vindarna But who turns the winds
Vem får mej att gå Who makes me walk
Dit jag aldrig gått Where I never went
Vem tänder stjärnorna Who lights the stars
Som bara jag ser i dina ögon Only I see in your eyes
Vem vänder vindarna Who turns the winds
Och för mej dit And takes me where
Min tanke My thought
Aldrig nått Never reached

Så många år som jag levt All years that I lived
Med den jag ville va' With the one I wanted to be
Så många kvinnor som jag spelat As many women I've acted
Men aldrig gjort det bra But never did it well
Måste våga bara vara Just need to dear to be
Med minnet av det barn With the memory of the child
Som lät livet välja Who chose life to be
Och våga säga ja And dear say yes
Har ingen ödestro Have no faith in destiny
Den tanken ger ingen ro It gives no peace of mind

Men vem vänder vindarna Who turns the winds
Vem får mig att gå dit jag aldrig gått Who makes me go where I never went
Vem tänder stjärnorna Who lights the stars
Som bara jag ser i dina ögon Only I see in your eyes
Vem vänder vindarna Who turns the winds
Och för mig dit min tanke aldrig nått And takes me where my thought never reached

Vem tänder stjärnorna Who lights the stars
Som bara jag ser I only see
I dina ögon In your eyes
Vem vänder vindarna Who turns the winds
Vem får mig att gå Who makes me go
Dit jag aldrig gått Where I never went
Vem tänder stjärnorna Who lights the stars
Som bara jag ser Only I see
 
Top