MUSIC Eva Dahlgren - one of the most beautiful songs ever

Discussion in 'The Water Cooler' started by Pauli, Jun 30, 2014.

 1. Pauli

  Pauli Extraordinary Member
  Premium Supporter

  Joined:
  Mar 1, 2012
  Messages:
  2,499
  Likes Received:
  211
  Swedish, actually my native language, living in a bilingual country, is a very beautiful and melodic language. I think Eva has done something tremendous, in Who lights the stars = Vem tänder stjärnorna. Translation mine.  Lyrics:

  Det var evighetssekunder Seconds of eternity
  Tre korta andetag Three short breaths
  Hela livet vände All of life was turned
  Vem valde Who chose
  Inte jag Not me
  Jag hörde ord från mina läppar I heard words from my lips
  Som aldrig vilat i min mun That never rested in my mouth
  Tankar aldrig tänkta Thoughts never thought
  Som nya väggar i ett rum Like new walls in a room

  Som om vi alltid älskat Like we always had loved
  Sen min dagboks första blad Since my diary's first page
  Men att jag får skriva ditt liv But to write your life
  Bara tur Mere luck
  Det var inget val It was no choice
  Av alla dessa möten Of all these meetings
  Och allt som borde hänt And all that should have happened
  Hur sällan är jag orsak How rare am I the reason
  Till att livet vänt To the life to turn

  Jag har ingen ödestro I have no faith in destiny
  Den tanken ger ingen ro The thought gives no trust
  Men vem vänder vindarna But who turns the winds
  Vem får mej att gå Who makes me walk
  Dit jag aldrig gått Where I never went
  Vem tänder stjärnorna Who lights the stars
  Som bara jag ser i dina ögon Only I see in your eyes
  Vem vänder vindarna Who turns the winds
  Och för mej dit And takes me where
  Min tanke My thought
  Aldrig nått Never reached

  Så många år som jag levt All years that I lived
  Med den jag ville va' With the one I wanted to be
  Så många kvinnor som jag spelat As many women I've acted
  Men aldrig gjort det bra But never did it well
  Måste våga bara vara Just need to dear to be
  Med minnet av det barn With the memory of the child
  Som lät livet välja Who chose life to be
  Och våga säga ja And dear say yes
  Har ingen ödestro Have no faith in destiny
  Den tanken ger ingen ro It gives no peace of mind

  Men vem vänder vindarna Who turns the winds
  Vem får mig att gå dit jag aldrig gått Who makes me go where I never went
  Vem tänder stjärnorna Who lights the stars
  Som bara jag ser i dina ögon Only I see in your eyes
  Vem vänder vindarna Who turns the winds
  Och för mig dit min tanke aldrig nått And takes me where my thought never reached

  Vem tänder stjärnorna Who lights the stars
  Som bara jag ser I only see
  I dina ögon In your eyes
  Vem vänder vindarna Who turns the winds
  Vem får mig att gå Who makes me go
  Dit jag aldrig gått Where I never went
  Vem tänder stjärnorna Who lights the stars
  Som bara jag ser Only I see
   
  whoosh likes this.
 2. whoosh

  whoosh Cooler King
  Staff Member Premium Supporter

  Joined:
  Apr 15, 2009
  Messages:
  27,838
  Likes Received:
  412

Share This Page

Loading...